პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია

ეს არასრული კურსი მოიცავს რამდენიმე პრეზენტაციას


ეს პრეზენტაციები დაგეხმარებათ, უფრო უკეთ გაიგოთ ობიექტზე ორიენტირებული დეველოპმენტის პროცესი, გაეცნოთ RUP (Rational Unified Process) და  XP (Extreme Programming) მეთოდოლოგიებს და სხვა საინტერესო საკითხებს, პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერიის თანამედროვე მიდგომებთან დაკავშირებით.

ć
Mikheil Kapanadze,
Apr 14, 2009, 1:28 AM
ć
Mikheil Kapanadze,
Apr 14, 2009, 1:27 AM
ć
Mikheil Kapanadze,
Apr 14, 2009, 1:28 AM
Comments