სწავლება თსუ-ში

თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ კურსები და შესაბამისი სასწავლო მასალები შემდეგ სიაში:

სასწავლო საიტები
ქვემოთ მოყვანილი თითოეული საიტი შეიცავს შესაბამის სასწავლო მასალებს (პრეზენტაციებს, სადემონსტრაციო პროგრამებს და ა.შ.) და შექმნილია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩემს მიერ სხვადასხვა დროს წაყვანილი კურსების მხარდაჭერის მიზნით.

Showing 5 items
დასახელებამისამართი
Sort 
 
Sort 
 
დასახელებამისამართი
დაპროგრამება Java-ზე, 2008-2009 სასწ. წლის პირველი სემესტრი, II კურსი დათვალიერება 
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 3, 2007-2008 სასწ. წლის მეორე სემესტრი, II კურსი დათვალიერება 
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2, 2007-2008 სასწ. წლის პირველი სემესტრი, II კურსი დათვალიერება 
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 3, 2008-2009 სასწ. წლის მეორე სემესტრი დათვალიერება 
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 3, 2009–2010 სასწ. წლის მეორე სემესტრი დათვალიერება 
Showing 5 items