რესურსები და ბმულები

JPA რესურსები

სასწავლო კურსებში მე ვიყენებ Hibernate–ს როგორც Java Persistence–ს პროვაიდერს. ქვემოთ მოცემულია ბმულები მინიმალურ ვერსიებზე, რომლებიც საჭიროა სადემონსტრაციო პროექტების გამართული მუშაობისათვის. გვერდს მიბმული აქვს 2 არქივი (იხ. Attachments):
  • hibernate-core-runtime.rar - Hibernate–ს ძირითადი ბიბლიოთეკები, რომლებიც საჭიროა პროგრამის შესრულებისათვის. ამ არქივში ვერ მოხვდა თავად Hibernate–ს კომპლიაციისათვის საჭირო ბიბლიოთეკები და ასევე რამდენიმე არააუცილებელი ბიბლიოთეკა
  • hibernate-eneitymanager.rar - JPA–პროვაიდერი
თქვენ უნდა გადაიწეროთ ორივე არქივი, გახსნათ საკუთარ კომპიუტერზე (არქივი RAR ფორმატშია) და დაუმატოთ მათში მოთავსებული .jar ფაილები თქვენს პროექტს.
ċ
hibernate-core-runtime.rar
(7817k)
Mikheil Kapanadze,
Apr 21, 2009, 7:09 PM
ċ
hibernate-entitymanager.rar
(452k)
Mikheil Kapanadze,
Apr 21, 2009, 7:10 PM
Comments