ლიტერატურა

პროგრამირების ენა Java

  • პროგრამირება Java-ზე, შესავალი კურსი. მიხეილ კაპანაძე - არასრული და პერიოდულად განახლებადი ონლაინ-სახელმძღვანელო (ქართულ ენაზე)
  • ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების საფუძვლები (JAVA) [სახელმძღვ.] / ზ. ბოსიკაშვილი, დ. კაპანაძე, თ. ჟვანია ; სტუ - თბ. : ტექნ. უნ-ტი, 2006 ISBN 99940-56-46-8 (ქართულ ენაზე). შესაძლებელია ნახოთ საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. ბიბლიოთეკის კატალოგი
  • Thinking in Java (4th Edition) by Bruce Eckel ძირითადი წიგნი რომელსაც ვეყრდნობი სასწავლო მასალის შედგენისას. ოფიციალური ელექტრონული ვერსია არ არსებობს. თუმცა არსებობს დასკანერებული ვარიანტები DJVU ფორმატში, რომლის მოძებნაც შეიძლება საძიებო სისტემებით
  • Thinking in Java (3rd Edition) by Bruce Eckel ძველი ვერსია ოფიციალური საიტიდან (ინგლისურ ენაზე)
  • Thinking in Java (2nd Edition) by Bruce Eckel უფრო ძველი ვერსია რუსულ სერვერზე (რუსულ ენაზე)
  • Core Java™ სერიის წიგნები, მე-8 ან მე-7 გამოცემა
  • ნებისმიერი სხვა ლიტერატურა რომელიც ეხება Java-ს საფუძვლებს (ძველ წიგნებში შეიძლება ფიგურირებდეს დასახელება ”Java 2”) როგორც წესი ასევე გამოდგება საწყისი ცოდნის მისაღებად

ინსტრუქციები

ქვემოთ მოყვანილია რამდენიმე ინსტრუქცია